Loonadministratie

Het fysiek verzorgen van uw loonadministratie is de kern van ons bureau. Dat doen we in hoofdzaak voor accountantskantoren en administratiekantoren, maar ook rechtstreeks voor ondernemers in het mkb.

Hoe ziet die samenwerking met u eruit?
In onze dienstverlening onderscheiden we drie verschillende vormen van samenwerking, die overigens alle drie volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Daar valt namelijk uw grootste winst te halen: in het optimaal op elkaar afstemmen van processen.

  1. U levert ons de 'kale' gegevens aan, wij verwerken deze en koppelen die weer terug naar uw organisatie. Feitelijk zijn wij uw 'handjes'.
  2. Wij draaien een administratie op onze systemen, maar u heeft op ieder moment de mogelijkheid om in te loggen en, al naar gelang uw gebruiksrechten, werkzaamheden te verrichten.
  3. Daarnaast zijn nog allerlei tussenvormen denkbaar, zoals het intern bij u detacheren van een van onze specialisten, al dan niet op tijdelijke basis. Insteek is dat wij samen met u zoeken naar een zo efficiënt mogelijke loonadministratie.