Accountantskantoren

Als accountantskantoor vormt de loonadministratie in toenemende mate een reëel afbreukrisico. Uw klanten vertrouwen er op dat u hen ook op dit vlak volledige ondersteuning kunt bieden. Anticiperend zelfs op nieuwe regel- en wetgeving.

De praktijk leert echter dat dit streven vaak hoog gegrepen is:

  • Loon- en personeelsadministratie is een specialisme dat continu aan veranderingen en uitbreidingen onderhevig is. Het volgen van die ontwikkelingen vergt een investering die voor steeds meer kantoren niet meer in verhouding staat tot de revenuen.
  • De vraagbaak voor klanten willen zijn, betekent dat de personele bezetting daar op moet zijn ingericht. Met een relatief kleine bezetting kunnen veel kantoren niet aan die behoefte bij klanten voordoen.

Daarom dat steeds meer accountants- en administratiekantoren voor de loonadministratie van hun klanten de samenwerking zoeken met een 'dedicated partner'. Een specialist met wie heldere afspraken te maken zijn en die de rol aanneemt die u als kantoor van een partner verwacht.