Klachtenformulier Loonservice brabant

Indien u een klacht heeft over Loonservice Brabant B.V. die u schriftelijk kenbaar wenst te maken, verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier. Met de knop Verzenden wordt dit formulier verzonden aan de heer M. Meulendijks. Tevens verzoeken wij u dit formulier te printen en te verzenden ter attentie van de heer Mathy Meulendijks(vertrouwelijk), De Amert 700 b - 5462 GH Veghel.

Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen wij naar onze klachtenprocedure.

Naam Cliënt:*
Naam Persoonlijk:
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoon:*
Emailadres:
Onderwerp:


Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Klacht:*


Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

Oplossing:

Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht? Zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?

Contact gehad:
*De blauwe velden zijn verplicht
Alleen invullen als u de geprinte versie per post verstuurd:
Datum:  
Handtekening: